Reserves

NOTA LEGAL

Aquest son les dades que te la empresa registrats per a la web.

Nom:
Joaquim Coma Pont
NIF:
40275905F
Direcció:
C. Cristòfol Grober, 3, 1-4 17001 Girona
Telefon:
+34 972 41 66 73

LSSI-LOPD

D'acord amb la llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L'informem que les dades facilitades en els formularis d'aquesta web, s'inclourà en un arxiu automatitzat pel seu tractament informàtic en vistes d'enviament comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'access, rectificació, cancel·lació, i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent.